غیر فعال کردن XML-RPC

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://ofoghweb.com/?p=4740