مطالب قدیمی سایت

آیا باید مطالب قدیمی سایت خود را نگه داریم؟

واقعا نوشتن یک مقاله در سایتی می تواند چالش بزرگی باشد و کار سختی است. شما به عنوان کسی که آن مطلب را نگارش کرده اید برایتان سخت هست که آن مقاله زیبا را دور بریزید. اما واقعا برای خیلی ها این سوال پیش می آید که باید با مطالب قدیمی سایت چکار کرد؟ آیا …

آیا باید مطالب قدیمی سایت خود را نگه داریم؟ ادامه »