وب سایت شما تا حد زیادی تصویر برند آموزش شما را تعریف می کند. یک سایت خوب به نظر می رسد تعداد بازدید کنندگان و متعاقبا ثبت نام شما را افزایش می دهد. صرف نظر از اندازه و سن مرکز آموزشی ، یک سایت با طراحی مناسب می تواند به رشد شما کمک کند.

در اینجا برخی از عناصر اصلی که وب سایت مراکز آموزشی شما باید داشته باشد آورده شده است:

 • ناوبری آسان با ساختار سایت تمیز و طراحی پاسخگو
 •  استقبال از تصاویر و فیلم ها
 •  نکات برجسته امکانات و فعالیتهای خارج از برنامه درسی
 •  صفحه درباره ما با سابقه مدرسه و دانشگاه
 •  تقویم ، تابلوی اعلان یا بخش اخبار که کلیه به روزرسانی ها و اطلاعات مهم را ارائه می دهد
 •  مدیریت پنل پیشخوان همراه با آموزش

به یاد داشته باشید که آموزنده بودن بسیار مهم است ، اما داشتن یک طراحی زیبایی شناختی نیز به همان اندازه مهم است. برای کمک به شما در شکل گیری ذهنیت ، همراهتان هستیم.

انواع طراحی سایت آموزشی

 • طراحی سایت مدارس دولتی
 • طراحی سایت مدارس غیر دولتی
 • طراحی سایت آموزشگاه زبان
 • طراحی سایت آموزشگاه هنری
 • طراحی سایت آموزشگاه فنی
 • طراحی سایت آموزشگاه ورزشی
 • طراحی سایت مهدکودک
 • طراحی سایت تدریس خصوصی