برچسب - نحوه برخورد با مشتری

ارتباط با مشتری

چرا باید به مشتری خود توجه کنیم؟

بیشتر مدیران می دانند که ارتباط با مشتری و توجه به آنها برای هر سازمانی مهم است. و بدون مشتری تجارتی وجود نخواهد داشت. اما باید دلیلی وجود داشته باشد که مشتری به کسب و کار شما اعتماد کرده و از شما خرید کند. (بیشتر…)

ادامه مطلب...