چگونه به مشتریان خود انگیزه خرید دهیم؟ بازاریابی انگیزشی

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۲۳:۵۴:۳۴ دی ۱۱ام, ۱۳۹۶|بازاریابی|

بازاریابی درونگرا (جاذبه ای یا ربایشی) چه نوع بازاریابی است؟

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۷ ۲۱:۰۶:۰۹ دی ۸ام, ۱۳۹۶|آموزش, بازاریابی|

مهارت های بازاریابی را یاد بگیریم و تبدیل به یک فروشنده حرفه ای شویم

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۸ ۱۲:۴۴:۴۶ آذر ۱۹ام, ۱۳۹۶|بازاریابی|