خانم مالمیر

شهریور, ۱۳۹۶

  • ۴ شهریور

    محتوای همیشه سبز Evergreen Content چه نوع محتوایی می باشد؟

    محتوای همیشه سبز

     مزایای محتوای همیشه سبز برای سایت چیست؟   محتوای همیشه سبز (Evergreen Content) محتوای همیشه سبز مطالب و مقالاتی می باشد که خوانندگان را به پیگیری پیوسته و خواندن آن وادار می کند و هیچ وقت تکراری نیست که مخاطبان را از خواندن آن کسل شوند.محتوا همیشه سبز(Evergreen Content) برای  سئو …